Ochrana osobních údajů a soukromí

Navigace

Zásady zpracování osobních údajů

VOONO prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou námi považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

O VOONO

Za VOONO stojí expertní tým dbající nejen na původ veškerých surovin k výrobě kosmetiky, ale také na striktní zákaz testování na zvířatech. Společnost VOONO chápe zodpovědnost za život a aktivně se podílí na čistším světě pro všechny.

Seznam spolupracovníků VOONO

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

E-mailový a telefonický kontakt na všechny spolupracovníky pro otázky týkající se osobních údajů je stejný: +420 777 298 349 info@voono.cz

GDPR

Účelem obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které začíná platit od 25. května 2018, je vytvořit společná pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Nařízení se vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů fyzických osob ze států EU.

Celá řada principů vychází ze současných pravidel na ochranu údajů EU. Obecné nařízení o ochraně údajů má ale širší působnost, disponuje přísnějšími standardy a zahrnuje vysoké pokuty. Například vyžaduje nadstandardní souhlas pro používání údajů některých typů a rozšiřuje práva jednotlivců, pokud jde o přenositelnost údajů a přístup k nim. Dále zavádí účinnější vymáhací prostředky, které umožňují dozorovému úřadu za určitá porušení požadovat na společnostech pokuty ve výši až čtyř procent ročních tržeb.

Závazek a příprava ze strany VOONO

Ochrana vašich údajů je pro VOONO prioritou. Dodržujeme současné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů a stejně tak se zavazujeme k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Popis veškerých způsobů, kterými zpracováváme osobní údaje osob, naleznete v našich zásadách používání dat. Poskytneme vám prostředí pro vyjádření souhlasu s poučením pro nové i stávající uživatele.

I nadále budete mít kontrolu nad tím, jak jsou vaše osobní údaje používané.

Nejdůležitější práva občanů (subjektů údajů)

Být informován o nakládání s osobními údaji a o narušení bezpečnosti údajů.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz a právo být zapomenut (vymazání odkazů a souvislostí).

Hlavní povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

Povinnosti se vztahují na všechny instituce a firmy, které zpracovávají nebo shromažďují osobní údaje občanů EU. Jde o veřejnou správu, školy, zdravotnická zařízení, firmy se zaměstnanci, banky, e-shopy a další subjekty.

Uchovávat záznamy o nakládání s osobními daty dle GDPR a souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Anonymizovat, pseudonymizovat data a minimalizovat jejich zpracování.

Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, DPO (Data Protection Officer).

Vaše osobní data zpracováváme z těchto důvodů

 1. Jste našimi klienty
 2. Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám souhlas s měřením návštěvnosti
 3. Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám email pro zasílání obchodních sdělení

Zákazník VOONO

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • Na základě smlouvy
 • Na základě zákonné povinnosti
 • Na základě oprávněného zájmu

Zpracováváme tyto osobní údaje

 • jméno
 • příjmení
 • adresa
 • IČO
 • DIČ
 • telefon
 • emailová adresa
 • webová adresa

Vaše osobní data využíváme těmito způsoby a za těmito účely

Použijeme vámi poskytnuté údaje pro:

 • Vytvoření smlouvy
 • Fakturaci služeb
 • Telefonickou komunikaci
 • Elektronickou komunikaci
 • Zasílání relevantních strategických či obchodních sdělení

Váš souhlas s použitím osobních dat potřebujeme z těchto důvodů

 • Abychom mohli vytvořit smlouvu, fakturovat vám služby, domluvit se s vámi či vašimi zaměstnanci na spolupráci

Váš souhlas s použitím osobních dat je platný pouze pro tyto fyzické a právnické osoby

Bude mít přístup k vámi poskytnutým osobním údajům

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Může vás či vaše zaměstnance kontaktovat

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Váše osobní údaje budou uloženy

 • Pouze v elektronické podobě na počítačích spolupracovníků VOONO se zabezpečením dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí
 • Pouze v elektronické podobě ve službě Google Drive s přihlášením pomocí několikanásobné autorizace, která v maximální míře znemožňuje odcizení přihlašovacích údajů k této službě.

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením a zpracováním osobních údajů

 • souhlas je automatický na základě smlouvy, zákonné povinnosti a oprávněného zájmu
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravou některých uložených informací můžete provést zasláním žádosti na email info@voono.cz

Souhlas s měřením

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • Na základě souhlasu

Zpracováváme tyto osobní údaje

Anonymizované nebo pseudonymizované údaje, zprostředkované společnostmi Google nebo Facebook, jako jsou:

 • návštěva
 • pohyb na webu
 • IP adresa
 • přibližná geografické poloha
 • typ zařízení (pc/tablet/mobil/tv)
 • internetový prohlížeč
 • velikosti displeje

Anonymizované nebo pseudonymizované údaje, zprostředkované společností Smartlook, jako jsou:

 • návštěva
 • pohyb na webu
 • pohyb myši
 • scroll
 • kliknutí / dotyk
 • video záznam návštěvy

Údaje zadané do chatovacího okna zprostředkovaného společností Smartsupp a údaje zprostředkované společností Smartsupp, jako jsou:

 • jméno nebo přezdívka
 • email
 • aktuální stránka
 • historie chatů
 • poslední návštěva
 • IP adresa
 • prohlížeč
 • typ zařízení

Vaše osobní data využíváme těmito způsoby a za těmito účely

použijeme vámi poskytnutý souhlas pro:

 • Měření a analýzu vaší návštěvnosti pomocí služby Google Analytics
 • Měření a analýzu vaší návštěvnosti pomoci služby Facebook Pixel
 • Měření a analýzu vaší návštěvnosti pomocí služby Smartlook
 • Zobrazování a funkce zákaznického chatu pomocí služby Smartsupp

Váš souhlas s použitím osobních dat potřebujeme z těchto důvodů

 • Používáme Google Analytics pro měření a analýzu návštěvnosti našich stránek. Je to jediná možnost, jak zjistit odkud návštěvníci přicházejí a do jakých marketingových strategií se nám vyplatí investovat, abychom oslovili relevantní návštěvníky a potenciální klienty.
 • Používáme Facebook Pixel pro měření a analýzu návštěvnosti našich stránek v souvislosti s reklamní platformou Facebooku. Je to jediná možnost, jak zjistit, kteří uživatelé Facebooku projevují zájem o obsah na našem webu a jak vytvořit relevantní publika pro propagaci značky na sociálch sítích.
 • Používáme Smartlook pro měření a analýzu našich stránek zejména v souvislosti s testováním designu a přehlednosti. Tento nástroj nám umožňuje sledovat pohyby a kliknutí myší, nebo posuny a doteky prstu na mobilních zařízeních. Výstupem jsou anonymní heatmapy a videa, která nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na webu a odhalit technické či designové chyby, které znesnadňují návštěvníkovu orientaci na webu.
 • Používáme Smartsupp pro zobrazování a funkce zákaznického chatu. Tuto službu jsme si vybrali, jelikož nám umožňuje vložit do webu chatovací okénko a komunikovat s návštěvníkem v reálném čase.

Váš souhlas s použitím osobních dat je platný pouze pro tyto fyzické a právnické osoby

Vaši návštěvnost a pohyb na webu bude monitorovat a zaznamenávat

 • Společnost Google
 • Společnost Facebook
 • Společnost Smartlook
 • Společnost Smartsupp

Vaši návštěvnost a pohyb na webu bude analyzovat

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Váše osobní údaje budou uloženy

 • Pouze v elektronické podobě ve službě Google Analytics a to v rozsahu, který povolíte v nastavení soukromí a reklam ve vašem profilu na Google
 • Pouze v elektronické podobě ve službě Facebook Business Manager a to v rozsahu, který povolíte v nastavení soukromí a reklam ve vašem profilu na Facebooku
 • Pouze v elektronické podobě ve službě Smartlook a to v rozsahu, který povolíte v nastavení soukromí a reklam ve vašem profilu na Facebooku

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením a zpracováním osobních údajů

 • souhlas je informovaný a dobrovolný — provedete jej kliknutím na tlačítko “Souhlasím”
 • souhlas se nevztahuje na konkrétního návštěvníka, ale na aktuální zařízení, ze kterého si web prohlíží — více informací naleznete v sekci COOKIES
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravu uložených informací můžete provést na webu na stránce “odkaz”
 • konkrétní rady a postupy spojené s vyjádřením nesouhlasu či úpravou uložených informací si můžete vyžádat zasláním žádosti na email info@voono.cz

Souhlas s newsletterem

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • Na základě souhlasu
 • Na základě oprávněného zájmu

Zpracováváme tyto osobní údaje

Údaje zadané do formuláře na webu:

 • emailová adresa

Údaje poskytnuté na základě doplňujícího dotazníku:

 • jméno
 • příjmení
 • tématické okruhy zájmu

Údaje zprostředkované společností MailChimp na základě měření emailových kampaní

 • jazyk
 • přibližná geografická poloha
 • email klient
 • preferovaný formát emailu

Vaše osobní data využíváme těmito způsoby a za těmito účely

použijeme vámi poskytnutou emailovou adresu pro:

 • Zasílání obecných obchodních sdělení pomocí služby MailChimp nejvýše 4× měsíčně
 • Zasílání cílených obchodních sdělení nejvýše 2× týdně
 • Zasílání novinek z našeho blogu vždy, když vyjde nový článek

Váš souhlas s použitím osobních dat potřebujeme z těchto důvodů

 • Používáme MailChimp pro rozesílání obecných i cílených obchodích sdělení. Tato služba nám umožňuje rozesílat krásné emaily, vytvářet seznamy a segmenty odběratelů a získat informace o aktivitách odběratelů, jako jsou např. míra otevření newsletteru nebo prokliky přes odkazy v newsletteru

Váš souhlas s použitím osobních dat je platný pouze pro tyto fyzické a právnické osoby

Vaši aktivitu při emailových kampaních bude monitorovat a zaznamenávat

 • Společnost Mailchimp

Vaši aktivitu při emailových kampaních bude analyzovat

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Váše osobní údaje budou uloženy

 • Pouze v elektronické podobě ve službě MailChimp

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením a zpracováním osobních údajů

 • souhlas je informovaný a dobrovolný — provedete jej vyplněním emailové adresy a kliknutím na tlačítko “Odeslat”, přičemž: “Tlačítkem odeslat, dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, pro potřeby marketingových aktivit společnosti VOONO.”
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravu uložených informací můžete provést zasláním žádosti na email info@voono.cz
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravu uložených informací můžete spravovat pomocí odkazu “úprava nebo odhlášení newsletteru” na konci každého newsletteru

Záznamy o zpracování osobních údajů

Od nabytí platnosti GDPR nedošlo ke zpracování osobních údajů.